Java Sesli Sessiz Harf Ayırma

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori Java

Bu makale ile Java da kullanıcının girdiği kelimede ki sesli ve sessiz harfleri ayrı ayrı bulan algoritmayı ve methodlarımızı tasarlayacağız.
getSesliler ve getSessizler olmak üzere iki adet geriye String döndürecek method yazıp küçük bir deneme ile ekran çıktımızı göreceğiz.

 Soru Cevap bölümün de yöneltilen bir soru üzerine tasarladığım 2 adet method sayesinde kullanıcıdan alacağımız cümlenin içersinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayrı ayrı bulup ekrana yazdıracağız.

Java ile yazdığım bu kodu .Net kullananlar ise küçük değişiklikler yaparak aynen uygulayabilirler. Hemen kullandığımız IDE'lerimizi açalım ve ilk methodumuzu yazalım.

Öncelikle geri dönecek ve eklemeleri yapacağımız bir adet StringBuilder deklare edelim. Ardından küçük ve büyük sesli harflerimizi içeren bir adet String deklare edip içini resimdeki gibi dolduralım.

Devamı
1
Facebook
Son Yorumlar