Veri Yapıları - Pointerlara Giriş

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori C / C++

Veri yapıları konusunda ki ilk makalemde sizlerle daha önce değindiğimiz Pointerlara devam edeceğiz.
Pointer konusundan bir kez daha bahsederek bizler için önem ve kullanım yerlerine değiniyor olacağız.

Aslında yazılım literatüründe her ne kadar Türkçe kelimeler ile anlaşmak güç ve anlamsız olsa da işaretçi olarak adlandırdığımız Pointerları bir kez daha tanıyalım ve C# için daha önceki makalelerimde yer verdiğim bir kaç konu ile bağdaştıralım.

Pointer Kavramı

Pointer kavramının ne olduğuna gelirsek, aslında uygulama içersinde her ne kadar farketmesek de RAM ile ilgili bütün işlerimizde yer alan bu kavram en kısa şekilde değer olarak başka bir değişkenin adresini tutan değişkenler diyebiliriz.
Zaten pointerları diğer değişkenlerden ayırt eden en büyük özellik de budur. Yani değişkenler bir değer taşırken, pointerlar değere sahip olan herhangi bir değişkenin adresini değer olarak taşılar.

Daha iyi bir şekilde kavramak için küçük bir örnek yapalım,
{
       int burak = 50;
}
Yukarıdaki gibi bir kod bloğu ile burak adına sahip bir integer değişken tanımladık. Ram'da ki adresini tamamiyle atıyor ve aşağıdaki gibi bir görünüm çiziyorum,
 

Değer adı burak  
Adresi 253670  
İçeriği 50 ...

Yani stack memory üzerinde 253670 adresli bölgede 50 değeri tutuluyor.

Şimdi ise aynı değişkene pointer üzerinden nasıl ulaşabileceğimizi inceleyelim. Bunun için öncelikle bir pointer tanımlayalım ve içeriğine tanımladığımız değişkenin adresini atayalım.
{
       int burak = 50;
       int *ptr = &burak;
}
Hemen bir hatırlatma yapalım. Bir pointer tanımlamanın, değişken tanımlamadan tek farkı; atayacağımız ismin önünde * (Indirection) ekinin gelmesi. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise pointerın içine adresini atacağımız veri tipinin, pointer veri tipiyle aynı olması. Açıklayacak olursak, yukarıda burak değişkeni bir integer ve hiç şüphesiz bunu adresleyecek olan ptr adlı pointerda integer olmak zorundadır!
 

Peki Neden & (Ampersand) eki kullanıyoruz ?

C ve C++ da ve unsafe kod kullanımında herhangi bir değişkenin bellek üzerindeki adrese erişimimizi & (Ampersand) eki ile gerçekleştiririz. Yukarıdaki kod bloğunun devamında printf fonksiyonu ile burak ve &burak değerlerini yazdıracak olursanız, 50 ve bu değerin bellekteki adresinin ekrana yazıldığını görebilirsiniz.

Konumuz daha fazla dağılmadan devam edelim ve son kod bloğu ile Ram üzerinde ki görünümü simüle edelim,

 

Değer adı burak ptr  
Adresi 253670 253696  
İçeriği 50 253670 ...


Gördüğünüz üzere ptr adlı pointer değişkeninin içeriği yani aldığı değer, içeriği 50 olan burak adlı değişken ile aynı.
Yani artık adresini aldığımız bu değişkene direkt olmadan ulaşabiliriz.

Devamı
1
Facebook
Son Yorumlar