C# Bilinçli Tür Dönüşümü

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori C#

Bu makalemiz de Bilinçli Tür Dönüşümleri konusunu, checked ve unchecked anahtar kelimeleriyle tanışacağız.
Bilinçsiz Tür Dönüşümleri hakkında yazdığımız makaleye ve yaptığımız örneklere buradan ulaşabilirsiniz.

Explicit yani Bilinçli tür dönüşümleri, genellikle derleyicinin ve IDE'nin izin vermediği durumlarda kullandığımız bir yapıdır ve olması muhtemel veri kayıpları söz konusu olduğu için ise son derece dikkatli bir şekilde yapılmaları gerekir.
Tıpkı bir önceki konuda olduğu gibi bilinçli tür dönüşümlerinide Büyükten Küçüğe ve Küçükten Büyüğe dönüşüm şeklinde ikiye ayırabiliriz fakat, Büyükten Küçüğe yapılan tür dönüşümleri bilinçsiz tür dönüşümleri ile tıpatıp aynı olduğu için bu konu üzerinde fazla vakit harcamayacağız.

Öncelikle tür dönüşümü yapmak için kullancağımız syntax yapısını inceleyelim,

      [DönüştürülecekTip] [DeğişkenAdı];
      (int) sayi;
      (byte) _byte;
      (decimal) _ondalik;

Bir önceki konuda yaptığımız tipik dönüşümü tekrarlayalım ve yine bir byte veriyi integer veriye çevirelim,
 

namespace Makale.Test
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      byte _byte = 350;
      int _int = (byte)_byte;

      Console.WriteLine(_int);
    }
  }
}


Ekran çıktımız 50 şeklinde olacaktır. Burada değinmek istediğim bir konu var. Bir önceki makaledede aynı örneği yaptık ama (byte) gibi bir ifade yani bilinçli tür dönüşüm ifadesi kullanmadık ve yine aynı sonucu elde ettik çünkü byte veri türü, int veri türünden daha küçüktü ve dönüşümünde herhangi bir sakınca yoktu.

Devamı
1
Facebook
Son Yorumlar