C++ Pointer ve Kullanımı

By Burak TUNGUT - 20.11.2012 - Kategori C / C++

Bu makale de bir çok yerde işimize yarayacak olan Pointer yani İşaretçileri (Göstericileri) tanıyacağız.
Pointer kavramı aslında bir değişkendir ancak pointer değişkenleri içerdikleri veriler olarak diğer değişkenlerden farklıdırlar.
Çünkü pointer değişkenleri içlerinde normal bir veri değil başka bir değişkenin içerdiği verinin stack memory üzerinde ki adresini gösterirler.

Diğer bir değişle pointerların değişkenlerden farkı; normal değişkenler bir veri belirtirken pointerlar ise adres belirtirler.
Ayrıca bilgisayar donanımına yönelik çoğu işlemler de ancak adresler yani pointerlar yardımıyla gerçekleştirilebilir. Buna örnek olarak bir portun erişimi ya da herhangi bir kartın denetimi söylenebilir.
Ancak bu makalede pointerları, bellek kullanımını kolaylaştırmak için kullanacağız.

Örnek

	int burak, *ptr;
	burak = 2012;
	ptr = &burak;

1.satırda burak adından bir integer değişkeni ve ptr adında bir pointer tanımladık.
2.satırda burak değişkenine 2012 değerini atadım.
3.satır da ise ptr pointerine adres olarak burak değişkeninin adresini almasını istedim.

Tanımlama

Pointer tanımlarken değişkenin başına '*' ön ekini getirmeliyiz !

Adresleme

Bir pointere adresleme işlemi yapmamız için adresini alacak olan değişkenin başına '&' (Ampersand) ön ekini getirerek eşitleme operatörünü kullanmalıyız.

Örnek 2

	main()
	{
	int burak = 500;
	int *tungut;
	tungut = &burak;
	printf("burak in degisken olarak degeri : %d\n",burak);
	printf("burak in pointerden degeri : %d\n",*tungut);
	printf("burak in memorydeki adresi : %d\n",&burak);
	printf("burak in memorydeki adresi : %d\n",tungut);
	printf("tungut pointerinin adresi  : %d\n",&tungut);
	}

1. ile 2.satırın ve 3.satır ile de 4.satırın kendi aralarında aynı olduğunu göreceksiniz. 

 

Yorum Bırak

Facebook
Son Yorumlar