Java Sesli Sessiz Harf Ayırma

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori Java

Bu makale ile Java da kullanıcının girdiği kelimede ki sesli ve sessiz harfleri ayrı ayrı bulan algoritmayı ve methodlarımızı tasarlayacağız.
getSesliler ve getSessizler olmak üzere iki adet geriye String döndürecek method yazıp küçük bir deneme ile ekran çıktımızı göreceğiz.

 Soru Cevap bölümün de yöneltilen bir soru üzerine tasarladığım 2 adet method sayesinde kullanıcıdan alacağımız cümlenin içersinde geçen sesli ve sessiz harfleri ayrı ayrı bulup ekrana yazdıracağız.

Java ile yazdığım bu kodu .Net kullananlar ise küçük değişiklikler yaparak aynen uygulayabilirler. Hemen kullandığımız IDE'lerimizi açalım ve ilk methodumuzu yazalım.

Öncelikle geri dönecek ve eklemeleri yapacağımız bir adet StringBuilder deklare edelim. Ardından küçük ve büyük sesli harflerimizi içeren bir adet String deklare edip içini resimdeki gibi dolduralım.
Döngümüzü 0 dan parametre olarak aldığımız değer boyunca döndürelim ve gelecek olan her bir harfi indexOf methodu ile sesli harflerimiz içersinde arayalım. Eğer sonuç -1 den farklı ise yani gelen harf bir sesli harf ise deklare ettiğimiz StringBuilder nesnemize append methodu ile değeri ekleyelim.

Döngümüz bitince de StringBuilder nesnemizi return edelim.

Sessiz harfleri geri döndürecek methodumuzun tasarımı ile seslileri döndürecek methodu aynı şekilde yazıyoruz. Tek fark ise !=-1 yani -1 olmaması halinde koşulumuzu -1 olması halinde olarak değiştiriyoruz. Yani gelen değer sesli harfler içersinde yok ise StringBuilder e append ediyor ve aynı şekilde return ediyoruz.

Denemek için içinde bolca sesli ve sessiz harf bulunan bir isim olarak "Ömer Açıkalın" ismini kullanıyoruz ;

System.out.println(getSesliler("ömer açıkalın"));
System.out.println(getSessizler("ömer açıkalın"));

Ekran çıktımız ise ;

öeaıaı
mr çkln

 

H.Burak TUNGUT
Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi
www.buraktungut.com

Yorum Bırak

Facebook
Son Yorumlar