C# ile Bubble Sorting Algoritma Örneği

By Burak TUNGUT - 20.11.2012 - Kategori C#

Integer veri tipinde oluşmuş bir dizinin eleman sayısı kaç olursa olsun CSharp da Bubble Sorting Algoritma yapısı ile küçükten büyüğe sıralıyacağız.

Aynı örneği C++ ile yapmaktansa CSharp ile yapmayı ve olayı biraz daha genişleterek dizi içeriğinin sabit olmasındansa içeriğin tamamen kullanıcı girdisine göre ayarlamaya çalıştım.

Algoritma Yapısı

Genellikle Integer dizi ya da listelerde kullanılan özelleşmiş bir algoritma tipini inceleyeceğiz.
Bubble sorting algoritmasın da oluşacak olan ikinci for döngümüz ilk indisden son indise kadar olan sayıların arasında ikili büyüklük ilişkisi kurarak şartın doğrulanması halinde yerlerinin değiştirilmesini sağlıyor ve her sonlanan döngüde bitiş elemanı birinci for döngüsünde artan değere göre azalarak tekrarlanıyor.
 

Biraz değişiklik

5-6 elemanlı bir dizi eklemektense CSharp ile konsoldan birer boşluk ile yöneltilcek olan sayıları bir dizi haline getirerek sıralama yapmak istedim.
Programı bir classın Main methodunda çalıştırarak gelecek olan konsola her sayının arasında birer boşluk olacak şekilde istediğiniz kadar sayı girip deneyebilirsiniz.
Örn.: 2 35 65 12 96 85 45 78...
 

Kodlarımız Şöyle ;

static void Main(string[] args)
    {
      string okuKelime = Console.ReadLine();
      string[] burak = okuKelime.Split(' ');
      for (int i = 1; i < (burak.Length); i++)
      {
        for(int k = 0 ; k<(burak.Length-i) ; k++)
        {
          if(Convert.ToInt16(burak[k]) > Convert.ToInt16(burak[k+1]))
          {
            int geciciDeger = Convert.ToInt16(burak[k]);
            burak[k] = burak[k+1];
            burak[k+1] = Convert.ToString(geciciDeger);
          }
        }
      }
      foreach (string burakDeger in burak)
      {
        Console.Write(burakDeger + " ");
      }
      Console.ReadLine();
    }
Yorum Bırak

Facebook
Son Yorumlar