Windows Phone 7.1 Launcher yapıları

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori Windows Phone 8

Bu makale ile Windows Phone 7,1 uygulamalarımız da kullanacağımız Launcher yapısını ve neler yapabileceklerimizi görüp, küçük bir örnek yapacağız.
Yapacağımız bu küçük örnek ile adresini bizim belirlediğimiz bir web sitesini telefonun browser uygulaması ile açacağız.

Launchers yapısı sözlük anlamıyla da Başlatıcılar, Windows Phone ile uygulama geliştirirken sıklıkla kullanacağımız için önemli bir yere sahiptirler. Uygulama geliştirirken telefonla bağıntılı olarak bir takım işlemler yaptıracağımız da bizim yardımımıza koşacak olan bu yapı bir sonraki makalem de işleyeceğim Choosers yapılarından farklı olarak geriye bir değer döndürmeden işlemleri yürütmektedir.

Küçük bir örnek verecek olursak, uygulamamız bir işi gerçekleştirmenin sonucunda sms ile haber vermesi gerekiyor. Bu durumda launchers yapıları ile belirlediğimiz bir telefon numarasına istediğimiz mesajı kullanıcının onayından geçmek suretiyle yollayabiliriz.
 
Launchers yapısını kullanmak için Microsoft.Phone.Tasks namespaceini projemize ekleyelim.
Aşağıdaki tablo da ise kullanacağımız genel Launcherları inceleyelim ;
 
EmailComposeTask Kullanıcının telefon üzerinde oluşturduğu e-mail hesabı üzerinden e-mail yollamamızı sağlar.
MarketplaceDetailTask Kullanıcıya Windows Phone Marketplace üzerinde ki bir uygulamanın detay sayfasını açmayı sağlar.
MarketplaceHubTask Windows Phone Marketplace uygulamasını açmayı sağlar.
MarketplaceReviewTask Windows Phone Marketplace üzerinde ki bir uygulamanın değerlendirme sayfasını açmayı sağlar.
MarketplaceSearchTask Windows Phone Marketplace üzerinde bir uygulama aramamızı sağlar.
MediaPlayerLauncher Telefon üzerinde ki Media Player uygulamasını açmayı sağlar.
PhoneCallTask Verilen numara ile telefon edilmesini sağlar.
SearchTask Telefon ya da Web üzerinden arama yapmamızı sağlar.
SmsComposeTask SMS yollayabilmemizi sağlar.
WebBrowserTask Telefon üzerinde ki WebBrowser uygulamasını açmamızı sağlar.
   

Devamı

Windows Phone 7.1 Merhaba Örneği

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori Windows Phone 8

Bu makale de Windows Phone 7,1 ile nasıl proje geliştirilebileceğini küçük bir Merhaba örneği ile açıklayıp, mimari ve kontrolleri tanıyacağız.
Windows Phone 7.1 ile uygulama geliştirmek için öncelikle geliştirici siteden SDK'yı indirip yükledikten sonra ilk uygulamamızı gerçekleştiriyoruz.

  Bu adresten indirip yüklediğimiz Windows Phone 7.1 SDK ile ilk projemizi yaratmak üzere Visual Studio IDE'lerimizi açalım.

Dikkat! Dil olarak yukarıda ki gibi "Visual Basic" değil, "Visual C#" seçeneğini tıklayıp, Windows Phone Application seçeneğini seçtikten sonra proje adımızı "ilkPhoneUygulamam" olarak değiştirelim ve devam edelim.

İşte karşımız da tüm Windows Phone projelerimiz de kullanacağımız genel ekran. Bu ekranda ki 3 adet bölmeyi açıklıyalım,

 1. Bu buton aracılığıyla ekranı ikiye bölen xaml kaynak kodumuz ve tasarım bölmemizin yatay olarak yerini değiştiriyor.
 2. Bu buton ise yine xaml kaynak kodumuz ile tasarım bölmemizin yerini dikey olarak yer değiştiriyor.
 3. Bu scrollbar ise tasarım ekranımıza olan zoom değerimizi ayarlamamızı sağlıyor.

Devamı

C# da Override Methodlar

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori C#

Bu makalem de C# ile iki sınıf üretip ikisinin de aynı isimde bulunan methodun farklı sonuçlar vermesini yani diğer methodu ezmesini sağlayacağız.
Override methodlar diğer bir değişle method ezme yöntemiyle base sınıfın methodunu etkisil hale getirerek kendi sınıfındaki methodu nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz.

 Override methodlar nesne yönelim mimarisinin olmazsa olmazlarından biridir ve haliyle virtual methodlarda tabi ki. Method ezmeye yarayan override yapısı sayesinde miras aldığımız yani base sınıfımız olan bir sınıftaki methodun eksikliğini giderebiliriz.

Override konusunu iyi bir şekilde kavramak için iki sınıf düşünelim. 1. Sınıfımız insan sınıfı olacak ve adi ve soyadi üye değişkenlerine sahip olacak.Aynı zamanda bu sınıfımızda bilgileriYazdir gibi bir methodumuz olacak ve bu method o kişinin bilgilerini konsola yazacak.

2.Sınıfımız ise ogrenci sinifi olup kisi sinifindan miras alacaktır. Farklı olarak ogrencino üye değişkenine sahip olan bu sınıfımız için ise override bir method yazacağız. Ama öncelikle yazmamamız durumunda ne ile karşılaşacağımızı bir incelemek istiyorum. Şimdi sınıflarımızı görelim,

 

class insan
    {
      private string adi;
      private string soyadi;

      public string Soyadi
      {
        get { return soyadi; }
        set { soyadi = value; }
      }

      public string Adi
      {
        get { return adi; }
        set { adi = value; }
      }

      public virtual void bilgileriYazdir()
      {
        Console.WriteLine("Kişi bilgileri : "+this.adi+" "+this.soyadi);
      }
    }

Şimdi ise insan sınıfında miras alacak olan ogrenci sınıfımızı inceleyelim,

Devamı

Java da Enum Yapısı

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori Java

Bu makale ile Java da Enum yapısını ve kullanım biçimini inceleyip, küçük bir örnek yapacağız.
Enum yapılarını nerede kullanıp, deklare edebileceğimizi bu makale ile görüp tıpkı sınıflar için yaptığımız getter ve setter methodlar ile benzerliğini göreceğiz.

İlişkisel bir veritabanı için arayüz yazdığımızı düşünelim ve yapılan yorumların onaydan geçmesini istiyoruz. Bu durumda yorumDurumu gibi bir hücrenin alabileceği değerler 1, 2 ve 3 olsun. Sırasıyla bu değerler Onaylandığını, Onay Beklediğini ve Rededildiğini belirtsin.

Böyle bir projeyi tasarlarken bir de komplex bir mimari olduğunu düşünürsek gerek siz yazarken gerek de proje bakımı yapılırken 1 değerinin Onaylandığı anlamına geldiğini bilmiyor ya da hatırlamıyor olabilirsiniz.

İşte tam da bu örnek için aşşağıdaki gibi bir enum yapısı tanımlıyoruz,

 

public enum OnayDurum
	{
		Onaylandı (0), Bekliyor (1), Rededildi (2);
		private int durum;
		private OnayDurum(int durum)
		{
			this.durum=durum;
		}
		public int getOnay()
		{
			return durum;
		}
	};

Devamı

C# da Nullable Tipler

By Burak TUNGUT - 21.11.2012 - Kategori C#

Bu makale ile Nullable tipleri görüp, C# da bunların deklare edilmesi ve kullanılmasını inceleyeceğiz.
Nerde ne zaman nullable tip kullanmalıyız ? Nullable tiplerin faydaları ve kontrol edilmeleri...

 Aslında nullable tipler bizim normal hayatımız da kullandığımız veri tiplerinden farklı değiller. Daha doğrusu Nullable yapabileceğimiz tipler aslında günümüz de yazılım geliştirirken kullandığımız değişkenlerdir.

Sözlükteki karşılığı gibi nullable tipler alabildiği değerlerin haricin de boş da olabilmelerini sağlar. Nullable tiplerin faydalarından biri de söz konusu değişkenin boş olması durumunda try catch bloğu kullanmaktansa geriye bool değeri döndüren bir method ile rahatça hata fırlamalarının önüne geçebiliriz.Benim en çok kullandığım kısım ise eğer bir değişken için 3 ayrı değer kullanmam gerekiyorsa int yerine nullable bir bool kullanabiliyorum Böylece true, false ve null değer alabiliyor.

Nullable değişken deklare etmek

Devamı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Facebook
Son Yorumlar